همسایه - جنگ
بخش: همسایه
مدت: 00:10:20
تاریخ: شنبه, 04 بهمن 1393
2015-01-24
همسایه پایینی: نسل ما نسلی که رویاها و بازیهای دوران کودکی خود را در خشونت عریان جنگ سپری کرد و تاثیرات آن بی شک تا مدتها باقی خواهد ماند کاش نسل فردا دنیایی داشته باشه که هیچ کس موشک روی خواب کودک نیاندازه. همسایه بغلی: شاید واسه اون کسی‌ که تو جنگ کشته میشه همه چی تو یه ثانیه تموم بشه اما برای نزدیکاش مثل یه بغض نشکسته تو گلو همیشه باقی‌ میمونه. همسایه بالایی: برای رهایی از جنگ مهمترین گام فرهنگ سازی و آگاه کردن افراد در خصوص عواقب جبران ناپذیر جنگ است. در این میان ادیان و آئین‌های صلح جویانه می‌توانند نقش مهمی‌ را ایفا کنند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 2 بهمن - 1/22...