همسایه - بحران کمبود منابع
بخش: همسایه
مدت: 00:10:08
تاریخ: شنبه, 11 بهمن 1393
2015-01-31
همسایه پایینی: بحران کمبود منابع طبیعی فقط یه شعار نیست، کاش بجای اینکه صبر کنیم تا یه روز از سر ناچاری براش یه کاری کنیم سر فرصت به یه چاره درست و حسابی بیاندیشیم. همسایه بغلی: برعکس جوامع پیشرفته که سعیشون اینه که زنها در چرخه اقتصاد و اجتماع فعال تر باشن، تو کشور ما حرف از خونه نشین کردن زنهاست! و اینکه چطور میشه کار بیرون رو به مردها سپرد و کار خونه رو به زنها. والا تو این دنیای مدرن دیگه تفاوتی بین مرد و زن نیست. همسایه بالایی: به عقیدهٔ کارشناسان با افزایش جمعیت جهان در چند سدهٔ گذشته و ترویج روند مصرف گرایی، امروزه کرهٔ زمین و موجوداتی که در اون زندگی‌ می‌کنن با چالش جدی روبرو شدن و اگه این روند همینطور ادامه پیدا کنه فجایعی انسانی‌ و زیست محیطی‌ غیر قابل اجتناب خواهند بود.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 9 بهمن - 1/29...