همسایه - امنیت
بخش: همسایه
مدت: 00:08:48
تاریخ: شنبه, 25 بهمن 1393
2015-02-13
همسایه پایینی: وقتي اسم امنيت مياد آدم ياد پليس ميفته وقتی هم ياد پليس افتادی تنت شروع ميكنه به لرزيدن و ياد جريمه و گشت و بگير وببند ميفتی.
همسایه بغلی: گاهي دستایی تو كاره كه از ناامني برای خودش امنيت درست ميكنه و در مقابل اسيد پاشی ها سكوت ميكنه. به قول همسايه پائينی امنيت يعنی اينكه وقتی از ناامنی شكايت داری بتونی در كمال امنيت شكايتت رو مطرح كنی.
همسایه بالایی:با ظهور فضای سایبری، کاربران یا همون شهروندان سایبری هم نیاز به احساس امنیت برای انجام امور خودشون دارن که این امنیت اول با افزایش سطح آگاهی و دانش خود کاربران و بعد هم با کمک شرکت‌های امنیتی و مراجع قانونی و پلیس‌های سایبری فراهم می‌شه.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 16 بهمن - 2/12...