همسایه - جبر جغرافیایی
بخش: همسایه
مدت: 00:11:01
تاریخ: جمعه, 01 اسفند 1393
2015-02-20
همسایه پایینی: جبر زمانه و جبر جغرافیایی برای چیه و چطور میشه عوضش کرد؟ همسایه بغلی: کاش یه جایی بدنیا میاومدم که شرایط خانمها با آقایون برابر بود. همسایه بالایی: رابطه مستقیم بین زندگی اجتماعی و عوامل اقلیمی وجود داره
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 30 بهمن - 2/19...