گزارش - انجمن بهایی در دانشگاه مریلند
بخش: همسایه
مدت: 00:10:12
تاریخ: جمعه, 21 فروردين 1394
2015-04-10
گزارشی از فعالیت های انجمن بهایی در دانشگاه مریند. این انجمن با پایه ریزی دانش و نگرش علمی تلاش دارد که به ساختن دنیایی بهتر کمک کند. موضوع این قسمت خشونت علیه زنان.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 22 فروردین - 4/10...