گل خانه - برنامه شانزدهم: جلب توجه
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:15:34
تاریخ: پنجشنبه, 08 مرداد 1394
2015-07-30
گلخانه به سراغ پدر و مادرهایی رفته که تجربه ی بیشتری دارند و از آن ها درباره ی این مسائل پرسیده است. دیدگاه ها و عملکردهای این پدر و مادرها در بسیاری موارد متفاوت و حتی گاه متضاد است ولی در نهایت بیننده می تواند روشی را که مفیدتر و مناسبتر می بیند، برگزیند یا از ترکیب دیدگاه ها و روش های گوناگون راه هایی تازه بیافریند. این برنامه:جلب توجه متوجه می شین که نوجوونتون می خواد به هر طریق ممکن ولو عجیب و غریب جلب توجه کنه. متوجه می شین می خواد بدنش رو تاتو کنه، گوشش رو حلقه بندازه و بینی اش رو سوراخ کنه. چه می کنین؟
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 8 مرداد - 7/30...