خشونت و افراد محلی
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:07:27
تاریخ: پنجشنبه, 08 مرداد 1394
2015-07-30
آیا حل مشکلات ملی و بین‎المللی برای ایجاد صلح کافی است؟ سیوِرین آتِسِرا، پژوهشگر، توضیح می‎دهد چرا توجه به مشکلات محلی برای ایجاد صلح پایدار اهمیت دارد. سخنرانی کامل او را می‎توانید در وب‌سایت Ted.com بشنوید.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 8 مرداد - 7/30...