نمآهنگ - دعای شفا
بخش: موسیقی
مدت: 00:03:46
تاریخ: پنجشنبه, 08 مرداد 1394
2015-07-30
نمآهنگی از "وداد تیوفالیس" هنرمند ایرانی - اسپانیایی که دعای شفا از حضرت بهاالله را تلاوت می کند
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 8 مرداد - 7/30...