گل خانه - برنامه هفدهم: : عصبیت و پرخاشگری
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:15:50
تاریخ: جمعه, 16 مرداد 1394
2015-08-07
گلخانه به سراغ پدر و مادرهایی رفته که تجربه ی بیشتری دارند و از آن ها درباره ی این مسائل پرسیده است. دیدگاه ها و عملکردهای این پدر و مادرها در بسیاری موارد متفاوت و حتی گاه متضاد است ولی در نهایت بیننده می تواند روشی را که مفیدتر و مناسبتر می بیند، برگزیند یا از ترکیب دیدگاه ها و روش های گوناگون راه هایی تازه بیافریند.
این برنامه:عصبیت و پرخاشگری نوجوونتون بدبین، عصبی و پرخاشگر شده. نوجوونتون افسرده، بی حال و بی انگیزه شده. چه می کنین؟ فضای خونه رو به شدت به هم ریخته و متشنج کرده. آیا ممکنه ازش بخواین از خونه بره؟
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 15 مرداد - 8/6...