عصب‎شناسی و بازپروری
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:06:41
تاریخ: جمعه, 16 مرداد 1394
2015-08-07
آیا به جای زندانی کردن، راهِ علمی‎ای برای بازپروری مجرمین هست؟ دنیل ریزل، عصب‎شناس، می‎گوید تحقیقات جدید روی مغز نشان می‎دهد طبیعت انسان‎های کم‎عاطفه قابل تغییر است. سخنرانی کامل او را می‎توانید در وب‌سایت Ted.com بشنوید
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 15 مرداد - 8/6...