نقش زنان در دستیابی به صلح
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:12:00
تاریخ: جمعه, 30 مرداد 1394
2015-08-21
گزارشی از فعالیت های انجمن بهایی در دانشگاه مریلند. این انجمن با پایه ریزی دانش و نگرش علمی تلاش دارد که به ساختن دنیایی بهتر کمک کند و در این قسمت به نقش زنان در دستیابی به صلح نگاهی دارد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 29 مرداد - 8/20...