اندیشه نو- برنامه اول
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:17:54
تاریخ: جمعه, 30 مرداد 1394
2015-08-21
این مجموعه با تهیه کنندگی و اجرای راد آرش و حمید مظفری به بازتاب نظرات جوانان ایرانی مشغول به تحصیل و یا تدریس، در دانشگاه های امریکا در مورد سر فصل های مختلف اجتماعی میپردازد.
این برنامه تحلیل جوانان از جهان امروز و نیرو های مثبت و منفی در آن.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 29 مرداد - 8/20...