فارغ از خویش
بخش: موسیقی
مدت: 00:02:15
تاریخ: جمعه, 30 مرداد 1394
2015-08-21
ترانه "فارغ از خویش" برگرفته از آثار بهایی با اجرای شادی طلوعی والس.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 29 مرداد - 8/20...