اندیشه نو- نقش تحصیل در زندگی جوانان
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:18:06
تاریخ: جمعه, 06 شهریور 1394
2015-08-28
این مجموعه با تهیه کنندگی و اجرای راد آرش و حمید مظفری به بازتاب نظرات جوانان ایرانی مشغول به تحصیل و یا تدریس، در دانشگاه های امریکا در مورد سر فصل های مختلف اجتماعی میپردازد.
این برنامه نگاهی به نقش تحصیل در زندگی جوانان، حق تحصیل و عمومی کردن تحصیل در جهان.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 5 شهریور - 8/27...