مبارزه با برده‌داری
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:07:15
تاریخ: جمعه, 13 شهریور 1394
2015-09-04
آیا می‎دانید که امروز 27 میلیون برده در جهان هست؟ در این سخرانی، کِوین بِلز، از برده‎داری معاصر و راه‎های مبارزه با آن می‎گوید. سخنرانی کامل او را می‎توانید در وب‌سایت Ted.com بشنوید.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 12 شهریور - 9/3...