اندیشه نو-جوانان و خدمت به جامعه بشری
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:18:19
تاریخ: جمعه, 20 شهریور 1394
2015-09-11
جوانان و خدمت به جامعه بشری موضوع این برنامه اندیشه نو است.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 19 شهریور - 9/10...