شاخص پیشرفت اجتماعی
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:08:49
تاریخ: جمعه, 20 شهریور 1394
2015-09-11
آیا تولید ناخالص داخلی یا جی.دی.پی معیار خوبی برای ارزیابی موفقیت کشورهاست؟ مایکل گرین، اقتصاددان، معتقد است «شاخص پیشرفت اجتماعی» معیار فراگیرتری برای ارزیابی پیشرفت کشورهاست. سخنرانی کامل او را می‎توانید در وب‌سایت Ted.com بشنوید.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 19 شهریور - 9/10...