اندیشه نو- رشد خشونت در جهان، علت ها و راه های پیش گیری از آن
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:17:26
تاریخ: سه شنبه, 31 شهریور 1394
2015-09-22
این برنامه به بررسی رشد خشونت در جهان، علت ها و راه های پیش گیری از آن می پردازد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 26 شهریور - 9/17...