اندیشه نو- استقامت در راه عقاید و باورها
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:17:47
تاریخ: جمعه, 03 مهر 1394
2015-09-25
استقامت در راه عقاید و باورها ، مرز ها و مشکلات آن در این برنامه مورد بررسی قرار می گیرد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 2 مهر - 9/24...