اندیشه نو- حقوق بشر و وظیفه انسان ها برای برقراری آن
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:18:01
تاریخ: جمعه, 10 مهر 1394
2015-10-02
این برنامه به موضوع آشنای حقوق بشر و وظیفه انسان ها برای برقراری آن می پردازد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 9مهر - 10/1...