اندیشه نو- - رویکرد جوانان به مذهب در جهان امروز
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:17:51
تاریخ: جمعه, 17 مهر 1394
2015-10-09
در این برنامه به رویکرد جوانان به مذهب در جهان امروز، نقش مذهب و همزیستی مسالمت آمیز مذاهب مختلف پرداخته شده است.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 16مهر - 10/8...