فصل مشترک- جنگ و صلح
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:11:58
تاریخ: جمعه, 24 مهر 1394
2015-10-16
ما در فصل مشترک تلاش می‌کنیم همراه با شما پاسخی برای دغدغه‌های ذهنی مان پیدا کنیم و شاید رسیدن به پاسخ هر سالی‌ یک قدم ما را برای رسیدن به یک فصل مشترک نزدیک تر کند. در این برنامه به این موضوع می پردازیم که: آیا تلاش برای دستیابی به صلح‌ پایدار یک انتخاب است یا چاره‌ای جز آن‌ در برابر ما نیست؟
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 16مهر - 10/8...