اندیشه نو- نقش جوانان در پرورش نسل بعد
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:18:07
تاریخ: جمعه, 24 مهر 1394
2015-10-16
نقش جوانان در پرورش نسل بعد از خود واثرات اجتماعی پیوند نسل های مختلف موضوع این برنامه اندیشه نو است.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 16مهر - 10/8...