اندیشه نو- نژاد پرستی، تبعات منفی آن و راه های مبارزه با آن
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:17:37
تاریخ: جمعه, 01 آبان 1394
2015-10-23
این برنامه نگاهی دارد به نژاد پرستی، تبعات منفی آن و راه های مبارزه با آن.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 30مهر - 10/22...