اندیشه نو - جوانان، جنگ و صلح
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:00:00
تاریخ: شنبه, 09 آبان 1394
2015-10-30
موضوع این برنامه اندیشه نو، علل جنگ افروزی ها و نقش جوانان در دست یابی به صلح جهانی است.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 9 آبان - 10/27...