فصل مشترک - رقص نه حرکات موزون
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:13:07
تاریخ: پنجشنبه, 14 آبان 1394
2015-11-05
چرا در فرهنگ ما نسبت به رقص نگاه منفی‌ وجود دارد؟
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 14 آبان - 10/27...