اندیشه نو - بحران محیط زیست
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:17:05
تاریخ: پنجشنبه, 14 آبان 1394
2015-11-05
بحران محیط زیست، علت وجود این بحران ها و روش های پیشگیری و مبارزه با آن در این برنامه مورد بررسی قرار می گیرد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 14 آبان - 10/27...