فصل مشترک - کار داوطلبانه یا...
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:11:13
تاریخ: جمعه, 29 آبان 1394
2015-11-19
چطور می‌توان فرهنگ کار داوطلبانه را در جامعه ترویج کرد؟
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 28 آبان - 11/19...