اندیشه نو - هنر
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:17:46
تاریخ: جمعه, 29 آبان 1394
2015-11-19
برنامه این هفته اندیشه نو به دید گاه های جوانان نسبت به مقوله "هنر" می پردازد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 28 آبان - 11/19...