اندیشه نو - سرعت پیشرفت تکنولوژی و تغییر روابط انسانی
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:18:15
تاریخ: چهارشنبه, 11 آذر 1394
2015-12-02
سرعت پیشرفت تکنولوژی و تغییر روابط انسانی موضوع برنامه این هفته ماست.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 5 آذر - 11/26...