اندیشه نو- حقوق زنان در جهان امروز
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:17:17
تاریخ: جمعه, 13 آذر 1394
2015-12-04
آخرین قسمت برنامه "اندیشه نو" به بررسی وضعیت حقوق زنان در جهان امروز اختصاص دارد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 12 آذر - 12/04...