فصل مشترک - انقطاع یا ریاضت ؟؟
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:53:00
تاریخ: جمعه, 20 آذر 1394
2015-12-11
آیا برای غرق شدن در روحانیات باید از دنیا برید؟ شاید تماشای مستند انقطاع تلاشی باشد برای یافتن پاسخ این پرسش.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 19 آذر - 12/11...