عشق، فراﯼ مرﺯﻫا - خانواﺩه بلو
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:53:00
تاریخ: جمعه, 20 آذر 1394
2015-12-11
ترانه در ایران به دنیا آمده و در کودکی از ایران خارج شده. راسل افریقایی-امریکایی است. ترانه و راسل با سه فرزند خود در شمال کالیفرنیا زندگی می کنند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 19 آذر - 12/11...