همسایه - افسردگی
بخش: همسایه
مدت: 00:10:39
تاریخ: جمعه, 19 دی 1393
2015-01-09
همسایه پایینی: تغییرات فیزیکی و هورمونی در دوره بلوغ باعث نوعی افسردگی موقت میشه وبی توجهی به اون میتونه عواقب بدی داشته باشه. طبق آمار، خودکشی سومین دلیل مرگ در میون جوونا ونوجوونای بین ۱۵ تا ۲۴ ساله. همسایه بغلی: بین سنین 11 و 13 سال میزان رشد افسردگی تو دخترها افزایش پیدا میکنه تا سن 15 سالگی که دخترها دو برابر نسبت به پسرها دوره افسردگی را تجربه می کنند. همسایه بالایی: غمگین بودن واکنش طبیعی بدن به مشکلات زندگی و از دست‌دادن چیزها و کسانی که به آنها علاقه منده، اما زمانیکه این احساس غم، بی‌امیدی، بی‌چارگی و بی‌ارزشی بیشتر از چند روز یا چند هفته طول بکشه، افسردگی به عنوان یک بیماری مطرح میشه.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 18 دی - 1/8...