TV برنامه های کامل نوین

شهرآرا- نگاه - همسایه - به دونه
ترانه "شمع وفا" - همسایه قسمت سوم (مرگ) - از باکو تا بلمانت قسمت دوم - ترانه اى برگرفته از آثار بهائى - لحظه های ناب (این برنامه "نگرش منفی")
همسایه قسمت دوم (ازدواج) - از باکو تا بلمانت (قسمت اول) - لحظه های ناب - این برنامه "دهن بینی"
همسایه قسمت اول - ورزش-لحظه های ناب - این برنامه "هم دلی" - موسیقی - نگاه
مرزهای یادگیری(4) - موسیقی - لحظه های ناب (این برنامه "مخالفت")- کودکان کار
مرزهای یادگیری (3) - لحظه های ناب
مرزهای یادگیری (2) - موسیقی
مرزهای یادگیری(1) - موسیقی - نگاه قسمت پانزدهم - موسیقی
نگاهی به تغییرات جامعه در عرصه برابری - دنیای جوانان - ملاک رفتار - آشنایی با یک هنرمند
تجارب زندگی روستایی و شهری - می توان بهتر بود - نگاه (بازپخش قسمت چهاردهم) - شراب وحدت
مدرسه روحانی - دنیای جوانان(2) - موسیقی
به سوی جامعه‌ای بهتر - نگاه - موسیقی
به سوی جامعه‌ای بهتر - جک در لیبریا - دنیای جوانان - من ایرانم
به سوی جامعه‌ای بهتر - نماهنگ پربستگان عشق - نگاه (قسمت بیست و یکم)
از باکو تا بلمانت - مرزهای یادگیری(4) - موسیقی
برای فردا - نگاه - موسیقی
برای فردا - نگاه - موسیقی
برای فردا - نگاه - موسیقی
برای فردا - نگاه - موسیقی
برای فردا - نگاه - موسیقی
برای فردا - مرزهای یادگیری (2) - موسیقی
برای فردا - نگاه (قسمت هفدهم)
برای فردا - مرزهای یادگیری (1)
برای فردا - فیلم کوتاه - نگاه (قسمت شانزدهم)
برای فردا - موسیقی - اطلاعاتی دربارۀ بهائیان - پروفسور کرنل وست - بداهه نوازی
برای فردا - موسیقی - نگاه
برای فردا - موسیقی - مرکز عدالت طاهره
برای فردا - نگاه (قسمت چهاردهم)
برای فردا - دیزی گلیسبی - دوستی حقیقی
برای فردا - موسیقی -
برای فردا - گزارشى از فعاليتهاى بشردوستانه کارين روبرتس - دعای صبح - سفر حضرت عبدالبهاء به امریکا
برای فردا- نگاه
برای فردا - یک روز با خانواده ی واتسون- فیلم دریای نور
برای فردا - یک روز با خانواده ی واتسون- فیلم دریای نور
نگاه - نغمه های سرزمین من - نمآهنگ "بِسُرا"
برای فردا - خدمات جامعه ی بهائی هندوستان - نمآهنگ "وادی عشق"
نگاه (قسمت نهم) - برای فردا (چرا باید اینگونه باشد؟)
برای فردا - یهودیان و آئین نوظهور (2) - ترانه باغ الهی - نمایش تصویری "دریای نور"
ویژه برنامه عید رضوان -  قسمت دوم
ای عاشقان دل را چراغانی کنید.
ویژه برنامه عید رضوان - قسمت اول
برای فردا - یهودیان و آئین نوظهور (2) - ترانه باغ الهی - نمایش تصویری "دریای نور"
برای فردا  -  یهودیان و آئین نوظهور -  نگاه (قسمت یازدهم) - فیلم کوتاه از جوانان ایران دوست -  موسیقی به زبان اسپانیایی
گفتگو با شادی ابراهیمی -  مستند نغمه های سرزمین من - نماهنگ برج حمل
ویژه برنامه ی نوروز 2

"عشق، پیوند، دوستی، صلح و رفاه تنها امید ماست. در این گذر زمان سالی پر از خوبی ها و جیب هائی پر ازآبرومندی براتون آرزو داریم.
در این برنامه همراهیم با حاجی فیروز وآرزوهای خوب مردم تبریکات شما وموسیقی و رقص."
لبخندی ،هرچند نه از ته دل، عیدی ما برای "
کودکانی که در بندند یا مادران وپدرانشان در بندند
به همه ی کسانی که داغ عزیزی دارند یا در حسرت دیدارند
وبه همه ی هم وطنانی که نور امیدی همیشه در دل دارند
عید شما مبارک
طراحی برنامه ها با شاهرخ و مونا و وفا به همراه مردم شهر

 

حاجی فیروز و نگاهی به نمایش سیاه بازی
موسیقی و رقص همراه با آوا باورز و گروه های رقص
گزارش از بزرگداشت نوروزو بازدید از منشور کوروش در یکی از موزه های اسمیت سونین شهر واشینگتن
".و تبریکات نوروزی شما از سراسر دنیا

 

نگاه دیانت بهایی بر تساوی حقوق (1) - برای فردا - داستان آنیتا - نگاه دیانت بهایی بر تساوی حقوق (2)
نگاه (قسمت نهم) - برای فردا (چرا باید اینگونه باشد؟)
سفر حضرت عبدالبهاء به امریکا- ترانه- برای فردا- فیلم کوتاه گوهرهای پرارزش-
نگاه - برای فردا - موسیقی