گزارش ها و فیلم ها

چرا زنان از حقوق و مزایای کاری مساوی با مردان برخوردار نیستند
تأثیر مهاجرت بر زنان موضوع این برنامه قدمی فراتر می باشد.
" نگاه ابزاری به زنان موضوع مورد بحث این برنامه " قدمی فراتر" است."
: این برنامه به تاثیر ابزار ارتباط جامعی بر نقش زنان در جامعه می پردازد.
موضوع این برنامه مشارکت زنان و مردان پا به پای یکدیگر در امور اجتماعی است
علل خشونت نسبت به زنان و راه های مبارزه با آن موضوع این برنامه است
در این برنامه در مورد اهمیت آموزش و پرورش مساوی برای زنان و مردان صحبت می شود.
موضوع این برنامه بررسی نقش زنان در خانواده و جامعه می باشد.
در این قسمت از ‘ قدمی فراتر' به بررسی تفاوت های زنان و مردان در زمینه های مختلف پرداخته می شود
این برنامه به بررسی ریشه های تاریخی و علل نگاه متفاوت به زنان و به تبع آن برخورد با آنها به عنوان جنس دوم می پردازد.
آخرین برنامه سیری در حقوق بشر، به بررسی راه حل های رسیدن به حقوق بشر می پردازد.
حقوق زنان موضوع برنامه این هفته سیری در حقوق بشر است.
این برنامه اختصاص دارد به حق آزادی مذهب و عقیده
حق برابری در مقابل قانون موضوعی است که در این برنامه درمورد آن صحبت خواهد شد
در این برنامه به سوژه آزادی و امنیت فردی پرداخته خواهد شد.
آیا روزی میرسد که شاهد تحقق حقوق بشر در جهان باشیم؟
این برنامه به بررسى حقوق بشر از ديدگاه كارشناسان مى پردازد.
وضعيت كنونى حقوق بشر در جهان موضوع اين برنامه ماست.
در اين برنامه مفهوم " كرامت انسانى" مورد بررسى قرار مى گيرد.
اين برنامه نظرى دارد بر عوامل تضييع حقوق بشر.
اين برنامه به تاريخچه حقوق بشر با نگاهى به استوانه كوروش اختصاص دارد.
اين برنامه به بررسى مفهوم حقوق بشر از ديدگاه عده اى از فعالان حقوق بشر مى پردازد.
انیس زنوزی کیست؟ در این فیلم با داستان جوانی آشنا میشوید که همراه با سید علی محمد باب در زمان ناصر الدین شاه به فرمان امیرکبیر در روز 28 شعبان 1266 برابر یا 9 ژوئیه 1850 در میدان سربازخانه تبریز تیرباران شد.
گوشه ای از تجربیات و یادگیری های افرادی که برای ترقی مادی و روحانی جامعه خود تلاش می کنند. این قسمت: کانادا.
گزارشی از نمایش فیلم مستند شمعی روشن کن, این فیلم نگاهی‌ دارد به مشکلات و تضییقات جامعه بهائی در ایران.
گوشه ای از تجربیات و یادگیری های افرادی که برای ترقی مادی و روحانی جامعه خود تلاش می کنند. این قسمت: جمهوری دموکراتیک کنگو.
داستان سفر حضرت بهاءالله از سیاه چال تهران تا عرش اعلای عکا قسمت دهم
بررسی روند تحولات ایران و جهان در آغاز پیدایش آیین بهایی با حضور دکتر مهوش شاهق و سهیل زبرجدی.
داستان سفر حضرت بهاءالله از سیاه چال تهران تا عرش اعلای عکا قسمت یازدهم
در برنامه یک پنجم چگونگی ورود آیین بهایی به هر قاره را مرور خواهیم کرد. این برنامه: قاره اروپا.
داستان سفر حضرت بهاءالله از سیاه چال تهران تا عرش اعلای عکا قسمت دوازدهم
داستان سفر حضرت بهاءالله از سیاه چال تهران تا عرش اعلای عکا قسمت هفتم
بررسی روند تحولات ایران و جهان در آغاز پیدایش آیین بهایی با حضور دکتر مهوش شاهق و سهیل زبرجدی.
داستان سفر حضرت بهاءالله از سیاه چال تهران تا عرش اعلای عکا قسمت هشتم
رقص پنجره ای رو به بهار سرزمین من با اجرای گروه رقص خورشید خانوم
در برنامه یک پنجم چگونگی ورود آیین بهایی به هر قاره را مرور خواهیم کرد. این برنامه: قاره اروپا.
داستان سفر حضرت بهاءالله از سیاه چال تهران تا عرش اعلای عکا قسمت نهم
در برنامه یک پنجم چگونگی ورود آیین بهایی به هر قاره را مرور خواهیم کرد. این برنامه: قاره افریقا.
داستان سفر حضرت بهاءالله از سیاه چال تهران تا عرش اعلای عکا قسمت چهارم
رقص الهه امیری با شعر چهره به چهره از طاهره و آهنگ از محسن نامجو.
بررسی روند تحولات ایران و جهان در آغاز پیدایش آیین بهایی با حضور دکتر مهوش شاهق و سهیل زبرجدی.
داستان سفر حضرت بهاءالله از سیاه چال تهران تا عرش اعلای عکّا قسمت پنجم
در برنامه یک پنجم چگونگی ورود آیین بهایی به هر قاره را مرور خواهیم کرد. این برنامه: قاره آسیا.
داستان سفر حضرت بهاءالله از سیاه چال تهران تا عرش اعلای عکّا قسمت ششم
داستان سفر حضرت بهاءالله از سیاه چال تهران تا عرش اعلای عکا قسمت اول
بررسی روند تحولات ایران و جهان در آغاز پیدایش آیین بهایی با حضور دکتر مهوش شاهق و سهیل زبرجدی.
داستان سفر حضرت بهاءالله از سیاه چال تهران تا عرش اعلای عکا قسمت دوم
در برنامه یک پنجم چگونگی ورود آیین بهایی به هر قاره را مرور خواهیم کرد. این برنامه: قاره اقیانوسیه.
داستان سفر حضرت بهاءالله از سیاه چال تهران تا عرش اعلای عکا قسمت سوم
بنیاد فرهنگی‌ "همزبان" بنیادی غیر انتفاعی و غیر دینی می‌‌باشد که مشغول مطالعات ایران شناسی‌ بوده و در حوزه‌های خانواده و حقوق بشر فعالیت می‌‌کند. گزارشی که مشاهده خواهید کرد گوشه‌ای از فعالیتهای این بنیاد را به تصویر می‌‌کشد.