موسیقی

دعای صبح از آثار بهائى با اجرای نبیل
ترانۂ "عشق را به خاطر بسپار" يا "Remember Love" با اجراى سوزان . ک
ترانه ی "صد هزار پرده" با اجرای لوک اسلات
سرودی برگرفته از آثار بهایی به زبان اسپانیایی با هنرنمایی علی یوسفی، نسیم یوسفی، پم هیل و گوستاف بسونگو
ترانه اى برگرفته از آثار بهائى با اجرای نبیل
ترانۂ "عشق را به خاطر بسپار" يا "Remember Love" با اجراى سوزان . ک
ترانه اى برگرفته از آثار بهائى با عنوان "تويى غنى" يا "Thou art The Rich"

ترجمۀ دعایی از حضرت بهاءالله با اجرای لوک اسکات.
ترانه ی "من عاشق ایرانم"
ترانه "میتوان بهتر بود" با اجرای آوا
سرودی برگرفته از آثار بهایی به زبان اسپانیایی با هنرنمایی علی یوسفی، نسیم یوسفی، پم هیل و گوستاف بسونگو
ترانه ای برگرفته از آثار بهایی با عنوان "تویی غنی"" thou art the reach "
ترانه "مژده" از آلبوم "پرواز" با اجرای "سنبل طائفی"
ترانه ی "وادی عشق" با اجرای آوا
سرودى بر اساس ترجمۂ بخشهائى از آثار بهائى
اجرای ترانۀ رپ "صبح موعود فرارسید "به زبان انگیسی توسّط گروه "مطالع الانوار" با شرکت "ماتای" و "ری لو"
ترانه "سلام اى ايران" با اجرای آوا باورز
سرودی برگرفته از آثار بهایی به زبان اسپانیایی با هنرنمایی علی یوسفی، نسیم یوسفی، پم هیل و گوستاف بسونگو
سرودى بر اساس ترجمۂ بخشهائى از آثار بهائى
ترانه "مژده" از آلبوم "پرواز" با اجرای "سنبل طائفی"۔
ترانه "عشق را به خاطر بسپار" یا "remember love" با اجرای سوزی ک
سرودی برگرفته از آثار بهایی به زبان اسپانیایی با هنرنمایی علی یوسفی، نسیم یوسفی، پم هیل و گوستاف بسونگو
سرودی بر اساس ترجمۀ بخشهایی از آثار بهائی با اجرای فرابی لاین هارت
برای میهنی آباد ما باید پذیرای تفکّرهای هم باشیم! بیا ای هموطن با هم بکوشیم...
ترجمۀ دعایی از حضرت بهاءالله با اجرای لوک اسکات
اجرای ترانۂ رپ "صبح موعود فرارسید "به زبان انگیسی توسط گروه "مطالع الانوار" با شرکت "ماتای" و "ری لو"
اردوان مفيد از بهشت طبيعت و بهشت روحانى ميگويد، از تأثير حضرت بهاءاللّه، حضرت عبدالبهاء و آئين بهائى بر خودش ميگويد و اين که اهمّيّتى به نطر منفى ديگران در مورد ارتباط خودش با بهائيان نميدهد۔
قطعه ای موسیقی با عنوان من عاشق ایرانم !
سودای یار دارم با اجرای گروه امیر حقیقی
ترانه ی نوروزی با اجرای گروه نیکول جعفری
سرودى بر اساس ترجمۂ بخشهائى از آثار بهائى
سرودی بر اساس ترجمۀ بخشهایی از آثار بهائی با اجرای فرابی لاین هارت
ترانه ی ای چشم تو روشن
صلح و پیشرفت جامعۀ انسانی چگونه میسر میشود ؟
ترانه ی وادی عشق با اجرای آوا
سرودی بر اساس ترجمۀ بخشهایی از آثار بهائی با اجرای فرابی لاین هارت.
ترانه ی ای چشم تو روشن
ترجمۀ دعایی از حضرت بهاءالله با اجرای لوک اسکات
ترانه ای با عنوان "somewhere over the rainbow" با اجرای کامران گریسلی
اجرای ترانۀ رپ "صبح موعود فرارسید "به زبان انگیسی توسط گروه "مطالع الانوار" با شرکت ماتای و ری لو
صلح و پیشرفت جامعۀ انسانی چگونه میسر میشود
همۀ مردان و زنان ایران غنچه ها و گل این بستانند رنگشان مختلف است، عطرشان مختلف است همگی زیبایند.
تلاوت یکی از آثار بهایی به زبان انگلیسی توسط تارا الیس
قطعه ی موسیقی با عنوان پرواز با اجرای سنبل طائفی
تکنوازى ضرب
ترانه بيا اى هموطن
ترانه ی مژده ای دل با اجرای سنبل طائفی
تلاوت یکی از آثار بهایی به زبان انگلیسی توسط تارا الیس
ترجمۀ دعایی از حضرت بهاءالله با اجرای لوک اسکات
سرودى بر اساس ترجمه انگليسى فقره اى از کلمات مکنونه يکى از آثار حضرت بهاءاللّه با اجراى اندى گرامر