اخبار

معنويت ڇيست؟ ڇطور آموزش دينى ميتواند آن را پيش ببرد؟ و دين و معنويت، ڇه نقشى در ترويج رفاه انسانى دارند؟ اينها از جمله سؤالاتى بود که توسط یک گروه از مدرّسان، دانشگاهیان و الهیون از ادیان مختلف دنیا، در کنفرانس بین‌المللی دربارۀ دین، معنویت و آموزش برای شکوفایی بشرکه از ۵ تا ۷ اسفند (۲۴ تا ۲۶ فوریه) در مراکش برگزار شد، مورد بررسى قرار گرفت.
اخباری به نقل از سرویس خبری جامعه ی بهایی. سر خط خبرها: شخصیت‌های رومانیایی خواهان حقوق بشر برای بهائیان ایران هستند و خبر دوم سخت‌گیری‌های تازه کمپین برای جلوگیری از رشد بهائیان ایران را آشکار می‌کند
اخباری به نقل از سرویس خبری جامعه ی بهایی. سر خط خبرها: خبر اول "در مذاکرات پارلمان بريتانيا افزایش خطرناک آزار دینی در ایران مورد توجه قرار گرفت" و خبر دوم "بهائیان ایران حتّی در مرگ با تبعیض مواجه هستند"
دوخبر به نقل از سرویس خبری جامعه ی بهایی. سر خط خبرها: خبر اول "سیاست‌مداران اسلواکی آزار بهائیان در ایران را «ناامیدکننده» و «منزجر‌کننده» خواندند" و خبر دوم "درگذشت بازرس ویژه سازمان ملل"
دو خبر به نقل از سرویس خبری جامعه ی بهایی. سر خط خبرها: مدیران آموزش پزشکی به ایران می گویند مدرّسان زندانی بهائی را آزاد کنید -ابراز نگرانی سنای کانادا برای مدرّسان بهائی زندانی
سه خبر به نقل از سرویس خبری جامعه ی بهایی. سر خط خبرها: تأکید سناتور کانادایی بر رفتارهای هشدار دهنده ایران با بهائیان -ایجاد شبکه ای با هدف سبزتر کردن تجربه زیارت -وقف زندگی یک آهنگساز در ساختن دنیایی بهتر
دو خبر به نقل از سرویس خبری جامعه ی بهایی. سر خط خبرها: -محکوميت شديد نقض حقوق بشر در ايران توسط سازمان ملل و پيوستن پارلمان اروپا به اعتراض های بين المللی -بهائیان آفریقای جنوبی و تجربۂ ۱۰۰ سال برابری نژادی
در این بخش اخباری از سرویس خبری جامعه بهایی را خواهید دید. سر خط خبرها: -ادامۀ حملات به بهائیان همزمان با بررسی بیشتر کارنامۀ حقوق بشر ایران در سازمان ملل. -محاکمۀ مدرّسان بهائی: گسترش اعتراضات
در کمپین رسانه‌ای دامنه‌داری در ايران که در خارج از ایران عمدتاً از نظر دور مانده، بطور سیستماتیک به نفرت و تبعیض علیه اقلیّت سیصد هزار نفرۀ بهائی دامن زده می‌شود. هاینر بیلفلد، گزارشگر ویژه در آزادی دین یا عقیده، در یک کنفرانس مطبوعاتی در مقر سازمان ملل اظهار کرد: آزار بهائیان در ایران از جمله «افراطی ترین شکل های ناشکیبایی و آزار دینی» در جهان امروز است.
این خبر داستان جوانی بهایی است که مانند بسیاری از جوانان در سراسر جهان، با امید فراوان به دسترسی به تحصیلات مناسب دانشگاهی پرورش یافت.
اما اکنون شهره روحانی با نظامی مواجه است که گرچه در ظاهر به او وعدۀ دسترسی به اين موقعيت را می دهد، اما به نحوی ظالمانه طوری برنامه‌ريزی کرده که جلوی دريافت مدرک دانشگاهی او و جمع دیگری از جوانان ایرانی گرفته شود.
خبری از سرویس خبری جامعه بهایی حاکیست: همزمان با برگزاری دادگاه تعدادی از مدرسان بهائی، دو برندۀ جایزۀ صلح نوبل از حکومت ایران به شدت انتقاد و اقدامات آن را به «عصر تاریکی اروپا» یا «دادگاه های تفتیش عقاید اسپانیا» تشبیه کرده اند. خبر دیگری از پنجاهمین سالگرد بنای معبد بهائی استرالیا حکایت دارد و بیان می کند جمعی از افراد سرشناس کشور نقش این معبد را در زندگی اجتماعی مردمان این ناحیه مورد ستایش قرار دادند.
خبری به نقل از سرویس خبری جامعۂ جهانى بهائی حاکیست : نمایندگانی از دولت، اجتماعات دینی و سازمان های جامعۀ مدنی از جمله ۸۰۰ نفر حاميان حقوق بشر بودند که د ر يک گردهمائی از ایران خواستند به آزار بهائیان و دیگر اقلّیّت های دینی پایان دهد و خبری دیگر بیان می کند: حکومت ها، سازمان ها، و دانشگاهیان، حملۀ اخیر ایران را به مؤسّسه ای که به بهائیان جوان محروم از دانشگاه آموزش عالی ارائه می دهد، محکوم کرده اند.
اخباری به نقل از سرویس خبری جامعۂ جهانى بهائی. خبر نخست بیان می کند که نمایندگان دیانت بهائی به جمع دعوت کنندگان از کشورهای گروه ۸ برای اقدامی شجاعانه دربارۀ بحران های به هم وابستۀ پیش روی نوع بشر پیوسته اند و خبر دیگر در ارتباط با اشاره به «مسئلۀ بهائیان» در نشست حقوق بشر پارلمان اروپا می باشد.
اخباری به نقل از سرویس خبری جامعۂ بهائی۔ اوّلین خبر حاکیست : سومین سال زندانی بودن رهبران بهائی ایران، نماد ظلم به یک ملّت است و خبر دوم هدف یورش قرار گرفتن برنامۀ آموزشی بهائی را بيان ميکند.
خبری به نقل از سرویس خبری جامعۂ بهائی که حاکیست : همزمان با پایان سومین سال زندان هفت رهبر بهائی در ایران، جامعۂ جهانی بهائی تأیید کرده که دو زن عضو این گروه به زندان دیگری منتقل شده اند.
دو خبر به نقل از سرویس خبری جامعۂ جهانى بهائی. خبر اوّل حاکیست : بهائیان مصر از فرصت پيش آمده برای بحث دربارۂ آیندۂ کشورشان استفاده می کنند ونامۀ سرگشادۀ بهائیان مصر، حاوی دعوت به گفتگویی ملّی دربارۀ آیندۀ آن کشور است که توجّه عمومی را برانگيخته، و خبر دوم در ارتباط با کتاب "عبّاس افندی" ميباشد.
این خبر حاکیست: حکومت ها و سازمان های حقوق بشر بازگرداندن احکام ۲۰ سالۀ زندان برای هفت مدیر بهائی در ایران را به سرعت محكوم كردند.
این خبر حاکی است: درست شش ماه پس از آن که دادگاه تجدید نظر ایران احکام زندان هفت رهبر بهائی را به ۱۰ سال کاهش داد، به این زندانیان گفته شد که احکام بدوی ۲۰ سالۀ زندان آنها دوباره برقرار شده است.
اخیراً موجی از حمله با مواد آتش زا به فروشگاه های متعلّق به بهائیان رفسنجان در ایران به راه افتاده که به نظر می رسد بخشی از کمپینی برای مخدوش کردن روابط میان بهائیان و مسلمانان شهر باشد.
گزارش ویژه این هفته شامل بخشهایی از نامه ی سرگشاده ی جامعه ی جهانی بهایی خطاب به ریاست قوه ی قضائیه آیت الله محمد صادق لاریجانی می باشد.
خبری از سرویس خبری جامعه ی بهائی حاکی از اینکه دبیر کل سازمان ملل متّحد، بان کی مون، بار دیگر نگرانی شدید خود را از نقض مداوم حقوق بشر در ایران، از جمله آزارهائى که به بهائیان ایرانی وارد می آید، ابراز داشته است.
خبری از سرویس خبری جامعه ی بهائی حاکی از اینکه برجسته ترین سران دینی بریتانیا خواهان آزادی هفت مدیر بهائی که در ایران مشغول گذراندن احکام زندان هستند، شده اند.
خبری از سرویس خبری جامعه ی بهائی حاکی از اینکه درخواست آزادی هفت مدير بهائی ایرانی که بنا به گزارش ها، حکم زندان هر یک به ١٠ سال کاهش یافته در سراسر دنیا در حال گسترش است.
خبری از سرویس خبری جامعه ی بهائی حاکی از اینکه جامعۂ جهانی بهائی احکام سنگين زندان را، که برای هفت مدير مطلقاً بی‌گناه و مبرا از تخلفِ جامعۂ بهائی ايران صادر شده، رأيی عليه تماميت يک جامعۂ دينی‌خواند.
خبری به نقل از سرویس خبری جامعه ی جهانی بهائی که حاکی است: پیرو تخریب خانه های بهائیان در روستای ایول در ایران -که هفته پیش گزارش شد- داستان دیگری نيز باید روایت شود. داستان روستاییانی که در برابر بی عدالتی هایی که همسایگان بهائی شان مجبور به تحملش شده اند، با آنها همدردی کرده اند.
خبری از سرویس خبری جامعه ی جهانی بهائی حاکی از اینکه خانه‌های قريب پنجاه خانوار بهائی در يک روستای دورافتاده در شمال ايران در ادامه ی تمهيدها برای بيرون راندن آنها از منطقه تخريب شده است.
این خبر حاکی است که محاکمۀ هفت رهبر جامعۀ بهائيان ايران، که بيش از دو سال است در ايران زندانی هستند، پس از سه جلسه ی متمادی در روزهای گذشته، به پايان رسيده‌ است.
چهارمين جلسه ی دادگاه رهبران زندانی بهائيان ايران روز ۲۲ خرداد برگزار خواهد شد.
بخش هایی از خبری از سرویس خبری جامعۀ جهانی بهائی. این خبر دعوت برای اقدام بين المللی در آستانه ی سومين سال زندانی شدن رهبران جامعه ی بهائيان ايران می باشد و همچنین نگاهی دارد به شرایط دشوار زندان. در همین ارتباط گفتگوی ایمان را با سخنگوی جامعه ی بهائی دکتر فرهاد ثابتان میبینیم.
خبری از سرویس خبری جامعۀ جهانی بهائی. این خبر حاکیست، بهائيان از تصوير ارائه شده از آئين بهائى در يک مجموعۀ تازۀ تلويزيونى در شبكۀ وابسته به حكومت ايران آزرده اند.
ایمان گفتگویی خواهد داشت با نماینده جامعۀ بهائی منطقۀ واشنگتن دی سی، دکتر شیوا اخوان در ارتباط با موقعیت کنونی بهائیان ایران و نشست اخیر شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد، در رابطه با وضعيت رو به وخامت حقوق بشر در ايران
خبری از سرویس خبری جامعۀ جهانی بهائی. این خبر حاکیست، که بهائیان عدم رعایت موازین قانونی در محاکمه های ایران را محکوم میکنند.
خبری از سرویس خبری جامعۀ جهانی بهائی. این خبر بازتاب جهانی محاکمۀ هفت رهبر بهائیان ایران را منعکس میکند.
دو خبر از سرویس خبری جامعۀ بهائی. خبر اول حاکیست که "جامعۀ بهائی اتهامات تازه به بهائیانی را که اخیراً دستگیر شده اند را مطلقاً رد می کند" و دومین خبر حاکی از آنست که "اولین جلسۀ محاکمۀ اعضای هیئت یاران در تهران آغاز شد
خبری به نقل از سرویس خبری جامعۀ جهانی بهائی در خصوص محاکمۀ قریب الوقوع گروه یاران ایران.

نادیده گرفتن مجدد روند قانونی در تعيين تاريخ محاكمۂ بهائيان زندانى - در حالى كه وكلاى اصلى معرفی شده به دادگاه براى دفاع از رهبران زندانی بهائی، یكى در زندان و ديگرى در خارج از كشور به سر مى برد، مقامات قضائی روز سه شنبه ٢٧ مرداد را به عنوان روز محاكمۂ ۷ تن از رهبران زندانى بهائى تعيين كرده اند

خبری از سرویس خبری جامعۀ جهانی بهائی در مورد بیانیه کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در ارتباط با سالگرد بازداشت اعضای هیئت یاران در ایران